Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Ochrona powietrza

Dotacja do wymiany pieców

Urząd Miejski w Wągrowcu rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła. Wnioskodawcy – mieszkańcy miasta – mogą otrzymać 50% zwrotu kosztów poniesionych np. na wymianę starego pieca, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych. Celem udzielonej dotacji jest poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

Przyjęta w pilotażowym programie pula środków jest ograniczona, dlatego o przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność złożenia kompletnego wniosku.

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Wągrowcu podjęła decyzję o przeznaczeniu łącznie 100 tys. złotych na dotację dla mieszkańców, którzy m.in. chcą wymienić stary piec poprzez zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.

Zgodnie z przyjętym pod koniec kwietnia br. przez Radę Miejską w Wągrowcu Regulaminem udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu, właściciele bądź współwłaściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie Wągrowca mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci dotacji na likwidację starego nieefektywnego źródła ciepła (kopciucha). Dotacja przysługuje tylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne planowane do realizacji po dacie podpisania umowy.

Mieszkańcy mogą otrzymać dotację na likwidację starego źródła ciepła i zastąpienie go:

1) podłączeniem do sieci ciepłowniczej;

2) ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych);

3) kotłem gazowym kondensacyjnym, klasy efektywności energetycznej minimum A;

4) kotłem olejowym kondensacyjnym, klasy efektywności energetycznej minimum A;

5) pompą ciepła przeznaczoną na cele ogrzewania klasy efektywności energetycznej minimum A+;

6) kotłem na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia minimum wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100), co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation). Warunkiem montażu kotła na węgiel lub biomasę jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Koniecznym warunkiem przyznania dotacji jest trwała likwidacja istniejącego źródła ciepła.

Dotacja obejmuje:

  1.  koszty zakupu lub montażu nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnym wyposażeniem;
  2.  koszty koniecznych prac budowlanych (w tym wykończeniowych), pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zadania;
  3.  koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędnymi kosztami prac wykończeniowych wynikających ze zmiany systemu ogrzewania;
  4.  koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  5. opłaty lub koszty przyłączeniowych bądź związanych z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.

Dotacja udzielona jest w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych do rozliczenia. Wysokość dotacji to 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 5000 zł brutto.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji celowej jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami wg określonego wzoru;

2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji;

3) realizacja zadania inwestycyjnego, które przyczyni się do poprawy i ochrony środowiska;

4) rozliczenie przyznanej dotacji.

Szczegółowy regulamin udzielania dotacji zawarty jest w uchwale dostępnej na stronie internetowej wągrowieckiego biuletynu informacji publicznej w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej” (rok 2020, nr 42).

Do pobrania:

***

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy mogą korzystać z innych źródeł i form wsparcia finansowego na realizację zadań związanych z likwidacją źródeł ciepła, termomodernizacją czy instalacją OZE.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.